Zoekresultaten voor ''

Categorieën

  Zoekresultaten voor ''

  Categorieën

   Privacy Verklaring

   VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

   Werkschoenwereld.nl kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Werkschoenwereld.nl, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Werkschoenwereld.nl verstrekt. Werkschoenwereld.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
   – Voor- en achternaam
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres
   – IP-adres

   Jouw gegevens worden verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

   • Afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan
   • Contact met je opnemen doordat je gebruik maakt van ons contactformulier

    

   BEWAARTERMIJN & INZAGE

   Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

   Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via [email protected]. Werkschoenwereld.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

    

   DELEN MET ANDEREN

   Werkschoenwereld.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

    

   GEBRUIK VAN COOKIES

   Werkschoenwereld.nl zet op de website diverse diensten in, die gebruikmaken van cookies. Daarnaast plaatst Werkschoenwereld.nl een cookie wanneer je onze website bezoekt.

   Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

   De diensten die Werkschoenwereld.nl inzet en die cookies gebruiken zijn:

   • Google Analytics
   • Hotjar

    

   GOOGLE ANALYTICS

   Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

    

   HOTJAR

   Voor het optimaliseren van onze website maken wij gebruik van Hotjar. Daarom zijn de privacyvoorwaarden van Hotjar van toepassing op het gebruik van onze website. Deze zijn te lezen via: https://www.hotjar.com/privacy

    

   BEVEILIGEN

   Werkschoenwereld.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Werkschoenwereld.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

   Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Werkschoenwereld.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Werkschoenwereld.nl op via [email protected]. www.werkschoenwereld.nl is een website van Werkschoenwereld.nl. Werkschoenwereld.nl is als volgt te bereiken:

   Postadres: Dalwagenseweg 54, 4043 MZ OPHEUSDEN
   Vestigingsadres: St. Walburg 26, 6671 AS Zetten
   Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60107782
   Telefoon: 0488-75 09 35
   E-mailadres: [email protected]

   WebwinkelKeur

   Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

   Recht op overdraagbaarheid
   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

   Recht van bezwaar en overige rechten
   U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Werkschoenwereld.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.